80)

[deutsch]

Sivo

Sivo od ulic,
sivo od kamna
je moje srce.

MRTVI KORAKI JETNIKOV
BIJEJO VANJ.
ŽELIŠ BITI SREČEN?
NE ŽELI  SI SREČE.

DINAMIZEM

AKTIVNOST
           B
BALKAN

A   A'
        '       '   ekspresionizem življenja
        ''      ''  brezzračni prostor
     =  '''         depresija gospodarstva, politike itd.
B  B'   '''         Temelji bodočnosti

AA' - depresija
BB' - akcija

realno delo

Fernando, strah Asturije
(Integrali, 156)

[slovensko]

Grau

Grau von Straßen,
Grau vom Stein
ist mein Herz.

TOTE SCHRITTE GEFANGENER
SCHLAGEN IN IHM.
DU WILLST GLÜCKLICH SEIN?
WÜNSCH DIR KEIN GLÜCK.

DYNAMISMUS

AKTIVISMUS
           B
BALKAN


A      A'    '  Expression(ismus) des Lebens
            ''  Luftleerer Raum,
                Depression der Wirtschaft, Politik usw.
B      B'  '''  Fundamente der Zukunft  

AA' - Depression
BB' - Aktion

reale Arbeit
Fernando, Angst Asturias
(Integrale,156)