73)

Integrali

Rotacijski večer.
Drevje ob zeleni vodi.
Rotacija duha.
Moj duh je rdeč.

Ljubim svojo bolest.
Delam iz bolesti.
Še več, še več:
iz dna zavesti.

Iz dna zavesti,
da je vse zaman.
Verižniki
plešejo kankan.

Integrale

Rotationsabend.
Bäume an grünem Wasser.
Geistesrotation.
Mein Geist ist rot.

Ich liebe meinen Schmerz.
Ich schöpfe aus ihm, Stund um Stund.
Noch mehr, noch mehr:
Aus dem Bewußtseinsgrund.

Aus dem Bewußtseinsgrund,
daß alles vergeblich getan.
Die Herren vom Schieberbund
tanzen Cancan.

(Integrali,135)